قابل توجه نویسندگان مقاله
1398/12/07

به اطلاع نویسندگان مقالاتی که هنوز موفق به ویرایش مقالات خود و یا پرداخت هزینه ثبت نام نشده اند، می رساند که امکان ویرایش و پرداخت هزینه بدون افزایش قیمت، تا تاریخ 98/12/9 ایجاد شده است و قابل تمدید نیست. از آنجاکه صدور گواهی ارائه مقالات منوط به ویرایش نهایی و پرداخت هزینه می باشد، خواهشمند است ویرایش نهایی طبق الگوی نگارش رو به کاملترین وجه ممکن انجام و تا قبل از مهلت مقرر ارسال فرمایید.

شرکت کنندگانی که بیشتر از یک مقاله آنها پذیرش شده، امکان واریز وجه برای مقالات بعدیشان نیز ایجاد شده است.

درصورت بروز مشکل، از قسمت تماس با ما، پیام ارسال نمایید.