خبر مهم!!
1398/06/23

باتوجه به استقبال محققان گرامی، تاریخ های مهم برگزاری همایش، به شرح زیر تمدید شد:

مهلت ارسال مقالات: 98/7/10

مهلت ثبت نام جهت حضور در همایش: 98/7/15

مهلت اعلام نتایج داوری: 89/7/15