تمدید شد...
1398/07/10

با توجه به درخواست محققان گرامی تاریخ های مهم برگزاری همایش به شرح زیرتمدید شد: 

- مهلت ارسال مقالات: 3آبان 1398

- اعلام نتایج داوری:12آبان 1398

- مهلت ثبت نام در همایش: 12 آبان 1398