نمایه شدن همایش تحقیقات نوین در برق در (ISC)
1398/08/14

اولین همایش ملی تحقیقات نوین در مهندسی برق در سامانه جامع ثبت و اطلاع رسانی  پایگاه استنادی علوم جهان (ISC) نمایه شد.