تمدید مهلت ثبت نام و ارسال مقاله در سایت همایش
1398/11/01

بنا به  درخواست پژوهشگران گرامی تاریخ ثبت نام جهت شرکت در همایش  و ارسال مقالات به همایش تا 1398/11/20 تمدید شد .  قابل ذکر است که این تاریخ ها مجدداً تمدید نخواهد شد.